Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorg håller interna utbildningar för olika målgrupper inom personalen. Syftet med utbildningarna är att vidareutveckla kunskaperna så att verksamhetsmålen uppfylls. För nyanställd personal är det ett viktigt medel att tillgodogöra sig policy och riktlinjer.

 

TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

För att kunna ge omsorgstagaren det stöd som hon/han önskar, behöver och har rätt till, ska all personal som är anställd i Waxö Omsorg använda TAKK, för att förstärka det talade språket, vid all kommunikation med alla omsorgstagare.

Varje enhet har ett kurstillfälle om 60 minuter som är obligtorisk för personal att delta i minst varannan vecka.

 

Här är vårt utbildningsprogram där vi gärna ser ett deltagande även utanför företaget:

Utbildning Omfattning Innehåll När
Arbetsmiljö 3 timmar/år Systematisk arbetsmiljöarbete
Genomgång av arbetsmiljöpärm
Varje år
Avtal 1 dag Avtal med kommun/stad
Arbetstidslagen, semesterlagen, jämställdhetslagarna, lagen om anställningsskydd samt avtal med fack och försäkringar.
Vartannat år
Brand 3 timmar Systematiskt brandskyddsarbete
Genomgång av brandskyddspärm
Återkommande
Ekonomi 3 timmar/år Verksamhetens budget och ansvarsområdenas budget Varje år
Funktionsnedsättning, grund 2 dagar Externa föreläsningar/utbildningar  
Funktionsnedsättning, påbyggnad 2 dagar Externa föreläsningar/utbildningar  
Första hjälpen 4 timmar Extern utbildare som kommer till oss Återkommande
  5 dagar Personalpärm generell 3 dagar
Lokala pärmar 2 dagar, genomgång av innehållet
Inom ½ år efter anställning
  2 dagar Uppföljning av förändringar och utveckling av gällande Vartannat år
Lösningsfokuserat 4 timmar Dubbelstjärnan
Konsten att skapa arbetsglädje och extern handledning
Återkommande
Kontaktman 3 dagar/ termin Se ovan Varje år
Kontaktpersonal 3 dagar/ termin Se ovan Varje år
Lagar 1 dag Arbetstidslagen, semesterlagen, jämställdhetslagarna, lagen om anställningsskydd  m.m. Vartannat år
Miljö 3 timmar/år Miljöpolicy genomgång, praktisk vägledning Varje år
Verksamhetschef 5 dagar/termin Dubbelstjärnan, lagar avtal, anställning, ekonomi, arbetsmiljö, brandskydd, samtal, förhållningssätt, etik, m.m.