Waxö Omsorg

 

 

Waxö Omsorgs organisation utgår från SLA,  Systematiskt Lednings Arbete

 

Waxö Omsorgs ledningssystem skall verka för att:

  • LSS, Socialstyrelsens (IVO) föreskrifter och delar av socialtjänstlagen följs
  • Waxö Omsorgs mål genomförs
  • Waxö Omsorgs etik följs
  • Waxö Omsorgs bolagsordning följs

 

Waxö Omsorgs beslut tas av den person som är ansvarig för det beslutet berör (berör det omsorgstagare så äger de beslutet själva vilket innebär att ansvarig personal genomför).

Ansvarsfördeningen är enligt följande: 

  • Styrelsen ansvarar för att de lagar, förordningar och föresrifter som gäller för att genomföra insatsen, boende och daglig verksamhet, följs
  • Verkställande direktören, vd, ansvarar övergripande för hela verksamheten
  • Verksamhetschefen, vc, är ansvarig för allt på en eller flera verksamheter
  • Kontaktmannen, km, på boendet är ansvarig för en till flera omsorgstagare
  • Kontaktpersonalen, kp, på dagligverksamhet är ansvarig för en till flera omsorgstagare